Ik ben één van de vijf vrijwillige trainers van VSO. Als trainers groep zijn we ons aan het voorbereiden om zelf onze eerste Skills for Working in Development (SKWID) trainingen te gaan geven aan nieuwe volunteers. Daarvoor heb ik het afgelopen jaar diverse trainingen gevolgd. Van 1993-1995 was ik zelf VSO volunteer in Okakarara, Namibië. Ik werkte daar als coördinator voor een speciaal onderwijs project. Doel van het project was om leerkrachten meer kennis over leerlingen met special needs te geven en schooluitval te voorkomen.

Het gaat echt om de mensen in het veld

De VSO community geeft mij de mogelijkheid in verbinding te blijven met VSO als organisatie, maar vooral ook met de mensen erachter. Het mooie van VSO is dat het echt gaat om de mensen in het veld. Ik heb me aangemeld, omdat ik benieuwd ben naar het huidige werk van VSO-ers. Het lijkt me interessant om te zien wat nu de ontwikkelingen zijn in bijvoorbeeld Namibië. Daarnaast hoop ik dat mensen die nu in het veld zijn en nieuwe volunteers voordeel kunnen halen uit mijn ervaringen.

Een zinnige bijdrage leveren

Ik ervaar het vrijwilligerswerk als zeer positief. Ik ontwikkel nieuwe vaardigheden en heb tegelijkertijd het gevoel met een groep mensen een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de voorbereiding van nieuwe vrijwilligers. Het geeft me vooral een gevoel van betrokkenheid. VSO is een soort virus. Als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen raak je het nooit meer helemaal kwijt. Ik geloof echt in ontwikkeling door het delen van kennis en vaardigheden en dat idee van VSO inspireert me nog steeds.