Workshop briketten maken
12/06/2022

Duurzaam koken: Hoe het mes soms aan twee kanten snijdt

Hosea Tumwine (27) woont samen met zijn moeder in het westen van Oeganda en is een van VSO’s ‘Climate Youth Champions’. Met veel passie zet hij zich in voor het klimaat en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes in zijn gemeenschap.

ENGLISH VERSION

“Veel mensen in Oeganda zijn nog afhankelijk van brandhout voor het koken. Het gebruik van brandhout zorgt voor ontbossing. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het klimaat, maar ook voor meisjes en vrouwen. Het zijn namelijk de vrouwen en meisjes die koken en brandhout moeten zoeken. Zij moeten steeds verder lopen om brandhout te vinden en lopen hierdoor meer risico op geweld en uitbuiting. Een meisje uit mijn dorp moest 10 kilometer lopen voor brandhout. Onderweg werd ze verkracht.”

Veiliger en duurzamer koken

“Het vergemakkelijken van de manier waarop gekookt wordt, lijkt iets kleins, maar zorgt voor meer veiligheid voor de vrouwen en meisjes omdat ze niet meer op zoek hoeven te gaan naar brandhout. Het geeft ze ook meer tijd voor andere activiteiten, zoals onderwijs en werk, waardoor ze een beter bestaan kunnen opbouwen. Samen met andere jonge changemakers zocht ik naar een milieuvriendelijk alternatief voor het brandhout. Met een beurs en begeleiding van VSO konden 80 trainers, jongeren en vrouwen in hun lokale gemeenschappen leren hoe ze briketten kunnen maken. Een briket is een vaste brandstof geperst in de vorm van een kleine baksteen.”

Jongeren en vrouwen leren briketten maken.

Jongeren en vrouwen leren briketten maken.

Klimaatbewustzijn

“Tegelijkertijd werkten we aan de bewustwording rondom ontbossing en klimaatverandering. We organiseerden een dialoog tussen de politie, lokale leiders, milieuambtenaren en lokale vrouwen en jongeren. Geen van de deze vrouwen en jongeren wist iets van klimaatverandering. Met deze bijeenkomst hebben we voor het eerst meer bewustzijn bij hen kunnen creëren en hebben zij mee kunnen denken over klimaatbeleid, daar ben ik erg trots op!”

Hosea

Hosea

Geef jongeren de ruimte en vertrouwen

We hebben nu een plek waar vrouwen briketten kunnen maken en er is meer klimaatbewustzijn. Ik hoop dat we in de toekomst meer middelen en machines kunnen aanschaffen, zodat we er een duurzame briketonderneming van kunnen maken en meer mensen kunnen bereiken. Ook zou ik graag een centrale plek willen creëren, waar jongeren samen kunnen komen om van elkaar te leren en meer klimaatoplossingen kunnen bedenken en uitvoeren. Jongeren hebben volop innovatieve ideeën om klimaatverandering tegen te gaan, maar we moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om deze ook te kunnen verwezenlijken.”

 


Credits
Geïnterviewde: Hosea Tumwine
Geschreven door: VSO Netherlands
Foto’s: Isaac Ndyamuhakyi