Jongeren zijn de toekomst. Daarom is het zo belangrijk dat zij meepraten over zaken als klimaat, onderwijs en werkgelegenheid. Dat klinkt logisch, maar is het vaak niet. Hoe zorg je ervoor dat de stem van jongeren écht wordt gehoord?

ENGLISH VERSION

Binnen het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) zijn jongeren wél volwaardige gesprekspartners. Met het CFYE willen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Palladium, Randstad en VSO binnen vijf jaar 200.000 jongeren – van wie minimaal de helft vrouwen – in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel/West-Afrika en de Hoorn van Afrika aan een fatsoenlijke baan helpen. Daartoe slaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten de handen ineen. Om te voorkomen dat zij met oplossingen komen die niet aansluiten bij wat jongeren willen, staat jongerenparticipatie centraal. Dat betekent dat er niet wordt uitgegaan van veronderstellingen, maar dat jongeren in elke fase en op elk niveau meepraten en meebeslissen.

Essene (midden) met VSO’s Youth Champions Mohamed (links) en Fridah (rechts) bij de RewirEd Summit 2021.

Betrokkenheid een must

“Hoe je jongeren een stem geeft, is ook binnen het Challenge Fund een leerproces”, vertelt Essene Tighe, namens VSO social impact advisor bij CFYE. “Voor ngo’s is het al wennen, maar voor bedrijven helemaal. Zij willen vaak meteen resultaat zien, dus je moet ze echt duidelijk maken wat zij ermee winnen als ze jongeren betrekken bij het hele proces van werving tot behoud van medewerkers.” Doet een bedrijf dat niet, dan kan het de groei van zo’n bedrijf zelfs belemmeren. “Als je een trainingsprogramma ontwikkelt dat niet voldoet aan de wensen van jonge werknemers, omdat jij ze niet om hun mening en ideeën hebt gevraagd, dan gaan ze bij je weg en moet jij weer op zoek naar nieuw personeel. Uiteindelijk ben je dan in alle opzichten slechter af.”

 

“Je kunt geen pad uitstippelen en geen beslissingen nemen zonder jongeren erbij te betrekken.”

 

Youth Champs taking part in CFYE activities

Fatsoenlijk werk

Jongeren zijn flexibel en innovatief en dat heb je nodig in deze snel veranderende wereld. “Je kunt geen pad uitstippelen en geen beslissingen nemen zonder jongeren erbij te betrekken. Dat begint al bij de vraag: wat verstaan jongeren eigenlijk onder fatsoenlijk werk?”, zegt Essene. “Of je die vraag nou voorlegt aan jongeren in Marokko of Kenia, het gaat ze om veel meer dan een goed salaris. Jongeren vinden het belangrijk dat ze kunnen groeien en dat er dus opleidingsmogelijkheden zijn, maar ook bijvoorbeeld dat het bedrijf maaltijden verstrekt, voor transport zorgt of kinderopvang aanbiedt. En wat vooral vrouwen aangeven: een veilige werkomgeving. Daar moet je als werkgever dus voor zorgen.”

Succesvolle aanpak

Jongerenparticipatie is een mooi streven, maar wanneer is het nou een succes? Dat hangt volgens Essene van een aantal factoren af. De belangrijkste is dat hun deelname waarde moet hebben voor de jongeren zelf, maar natuurlijk ook voor de andere partijen. Ook de juiste aanpak is van belang. “Wij hebben ervaren dat jongeren opener en meer zichzelf zijn als ze in een vertrouwde omgeving met leeftijdgenoten hun zegje mogen doen. Dan kom je echt te weten wat jongeren willen.” Tenslotte is een duurzame relatie vereist. “Dus niet even een jongerenpanel om hun mening vragen en nooit meer terugkoppelen. Je moet jongeren niet alleen een plek aan de tafel geven, maar echte inspraak. Alleen dan is er sprake van een win-winsituatie voor iedereen.”