Terugblik Seminar Partnership for Sustainable Youth Employment

Op 22 november 2019 vond het seminar Partnerships for Sustainable Youth Employment plaats. Als viering van een bijzonder partnership dat al 15 jaar duurt: dat van VSO en Randstad. Het was het perfecte moment om terug te blikken en vooruit te kijken: waar liggen de kansen en uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid in Afrika? Jacques van den Broek (CEO Randstad) en Erik Ackerman (directeur VSO) gingen hierover met elkaar in gesprek.

Het seminar bood een podium voor discussie en strategiebepaling. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige aanpak ten behoeve van werkgelegenheid in Afrika? Onder de energieke begeleiding van Marina Diboma gingen Irene Bitumbe (VSO), Jacques Zeelen (Rijksuniversiteit Groningen), Patrick Obonyo (IKEA Foundation), Annemarie Muntz (Randstad) en Tijmen Rooseboom (Ministerie van Buitenlandse Zaken) het gesprek met elkaar aan. Een volle zaal praatte mee, met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en NGO’s.

Jacques Zeelen: “In Noord-Oeganda staan 800 tractors. 400 daarvan zijn kapot. Waarom kan niemand ze repareren?”

Het belang van partnerships

Randstad en VSO vinden partnerschappen essentieel om de Afrikaanse jeugd voor te bereiden op de banen van de toekomst. Arbeidsmarktonderzoek, ontwikkeling van soft skills, loopbaanbegeleiding, jobmatching en een leven lang leren zijn belangrijke onderdelen van de oplossing. Er is een mismatch tussen de aangeboden vaardigheden en de vaardigheden die nodig zijn. Om deze kloof te overbruggen, moeten overheden, onderwijsinstellingen, de particuliere sector en NGO’s samenwerken. Daar waren de aanwezigen in de zaal het roerend over eens.

Patrick Obonyo: “Een partnership moet niet win-win tussen de partners zijn, maar win-win-win. Hoe maximaliseer je de resultaten voor de kwetsbare jongeren? Laat de jongere de echte winnaar zijn.”

Een ander onderwerp van discussie ging over fatsoenlijk werk. Wat houdt dit in? De werkgelegenheid in Afrika ligt grotendeels in de informele sector. Zijn dit dan wel fatsoenlijke banen? Fatsoenlijk werk gaat niet zozeer om werk in de formele sector, als wel om de werkomstandigheden, was de conclusie.

Gelijke kansen

Een andere belangrijke voorwaarde voor succesvolle jeugdwerkgelegenheid is inclusiviteit. Irene Bitumbe vertegenwoordigde de stem van de jeugd uit Afrika dat deed ze met verve. Zij vertelde dat het de droom is van iedere jongere om een diploma te halen. Daarnaast betekent inclusiviteit ook gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld veel minder toegang tot digitale middelen. Is er een mobiele telefoon in huis beschikbaar? Dan gaat deze naar de man. Programma’s die ook vrouwen aan het werk willen helpen, moeten rekening houden met deze lokale context.

Irene Bitumbe: “Ze willen allemaal Bill Gates worden als je het hun vraagt. Maar niemand weet hoe ze dat moeten doen.”

Voor een stabiele en duurzame ontwikkeling in de toekomst van werkgelegenheid in Afrika is het noodzakelijk dat de economische groei inclusief is. Belangen van jongeren en specifiek ook voor vrouwen moeten centraal staan in het beleid en de maatregelen. Voor voldoende banen hebben we een gunstig beleidsklimaat nodig om investeringen in het Afrikaanse continent te stimuleren.

Het Challenge Fund for Youth Employment – dat op het seminar is gelanceerd- biedt hier volop kansen voor. Het fonds richt zich op het creëren van toekomstperspectief voor 200.000 vrouwen en mannen in Afrika en het Midden-Oosten door te investeren in fatsoenlijk werk en inkomen. Het fonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en loopt tot 2025. Palladium, Randstad en VSO gaan het fonds beheren. Meer informatie over het fonds is te vinden op www.fundforyouthemployment.nl

Presentaties en meer informatie

Irene Bitumbe (VSO) werkte samen met 148 lokale vrijwilligers in drie regio’s aan een interactief theaterproject om taboes te doorbreken en jongeren voorlichting en informatie te geven. Tijdens het seminar vertegenwoordigde ze de stem van de Afrikaanse jeugd.

Annemarie Muntz (Randstad) onderzocht de veranderende arbeidswereld en de nieuwe werkgelegenheid die voor ons ligt.

Prof. dr. Jacques Zeelen (Rijksuniversiteit Groningen en Gulu University Oeganda) gaf een presentatie over de obstakels en perspectieven voor de Afrikaanse jongeren die te maken hebben met onderwijs en werk.

Bekijk de video “Godfrey and Hamida” over het werk van Randstad en VSO.

Foto’s: Jasper Kasbergen

 

 

for English click here