27/11/2019
Evenement

20 jaar GCE: wat is er bereikt in het onderwijs en wat staat ons te doen?

for english click here

Op 12 december vieren we 20 jaar Global Campaign for Education (GCE)! Corien Sips van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Penina Olum van FAWE (lid van GCE-Kenia) en Emmanuel Manyasa van Twaweza (ook lid van GCE-Kenia), kijken ieder vanuit hun eigen perspectief terug. Welke vooruitgang hebben zij gezien, waar zijn ze tevreden over? Maar ook: waar gaat het nog steeds niet goed genoeg? Wat staat ons nog te doen?

Eén ding is duidelijk: we zijn er nog lang niet. Het zal nog veel inspanning kosten om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te bereiken. In het internationale onderwijsbeleid lijkt de focus vooral te liggen op vaardigheden die helpen bij het ‘klaarstomen’ voor de arbeidsmarkt. Echter, past dat wel helemaal in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Die focussen namelijk samen op een samenleving die voor iedereen leefbaar, inclusief, vreedzaam en democratisch is. En daar is méér voor nodig dan het aanleren van technische vaardigheden op school. Daarom staat deze middag in het teken van één van de dingen die meer aandacht zouden moeten krijgen in het onderwijs: Life Skills. We zullen inhoudelijk op Life Skills ingaan: wat zijn Life Skills, waar dienen ze voor en waarom zijn ze belangrijk? Daarnaast zullen we aan de slag gaan met verschillende aspecten van Life Skills en de vraag hoe we Life Skills in onze eigen organisaties kunnen betrekken. Tot slot koppelen we dit terug naar de GCE en de Ontwikkelingsdoelen: hoe passen Life Skills in het internationale onderwijsbeleid?

Datum: Donderdag 12 december
Tijd: 14:00-17:00 uur
Locatie: BAS Consultancy, Nassauplein 25, 2585 EC Den Haag

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00-14:30 uur    Inloop met koffie en thee
14:30-15:15 uur    Opening: 20 jaar GCE
15:15-15:30 uur    Korte introductie Life Skills
15:30-16:15 uur    Discussie in werkgroepen
16:15-16:30 uur    Wrap-up
16:30-17.00 uur    Afsluitende borrel

Tijdens de bijeenkomst is de voertaal Engels, in verband met de deelname van buitenlandse gasten.

Stuur vóór 6 december een e-mail naar info@globalcampaignforeducation.nl om je aan te melden. Vermeld hierbij duidelijk je volledige naam en de naam van je organisatie.

Kort voor 12 december sturen we je de laatste informatie toe.

Tot dan!
Global Campaign for Education Nederland

De Global Campaign for Education is al 20 jaar het grootste, wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties dat opkomt voor het recht op goed onderwijs voor iedereen. Dat recht is onder andere vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).

for english click here