Irene Sleven en Merijn de Jong
16/03/2023

Merijn de Jong en Irene Sleven nieuwe co-directeuren van VSO

Merijn de Jong en Irene Sleven zijn per 1 februari benoemd als co-directeuren van VSO Nederland. Sinds het vertrek van de vorige directeur, Erik Ackerman, gaven Irene en Merijn al leiding aan de organisatie. Vanaf nu verenigen ze definitief hun krachten, om VSO Nederland nog slagkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

Merijn werkte tot voor kort als Hoofd Fondsenwerving en Communicatie bij VSO en was hiervoor werkzaam bij andere ngo’s, zoals Oxfam Novib en Free Press Unlimited. Irene werkte tot voor kort als Hoofd Programma’s en Partnerships. Ze heeft onder meer vijf jaar in Liberia gewoond en gewerkt, waar ze programma’s heeft ontwikkeld voor verschillende ngo’s. De twee blijven naast hun co-directeurschap ook verantwoordelijk voor Fondsenwerving en Communicatie en Programma’s en Partnerships.

‘Dat is een bewuste keuze,’ zegt Merijn. ‘VSO zet zich in voor feministisch leiderschap. Daarbij verdeel je macht, ben je je bewust van je eigen privileges en ga je zo inclusief mogelijk te werk. We voeren dit bewust door in onze organisatie, maar ook in onze samenwerking. Samenwerking maakt sterker. We hebben beiden een andere achtergrond: Irene heeft jaren in de landen zelf gewerkt en ik heb veel ervaring in communicatie en campagnes. Al die verschillende expertises komen bij elkaar.’

Irene: ‘Het samenwerken geeft energie. We zijn beiden creatief, positief en aanpakkers. We doen dus niets half. Daarin kunnen we elkaar nog meer stimuleren. VSO is al een prachtige organisatie, maar ik heb het idee dat we op deze manier, door samen de schouders eronder te zetten, iets heel moois kunnen gaan neerzetten. Zeker omdat we de organisatie al goed kennen: dat zorgt toch voor meer slagkracht.’

Merijn en Irene willen ervoor zorgen dat VSO Nederland de komende jaren nog meer kan bijdragen aan haar missie: een wereld met eerlijke kansen voor iedereen. Daarbij is het vraagstuk rondom actief burgerschap erg belangrijk. VSO pakt samen met hun changemakers de problemen aan. Dat doen ze door structurele verandering te bieden en grote vraagstukken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werk en inkomen bij de wortel aan te pakken.

Daarnaast focussen ze zich op een van de belangrijkste thema’s van deze tijd: klimaatverandering. Enerzijds doet VSO dit door green jobs te creëren en zo bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering, anderzijds helpt VSO gemeenschappen om zich weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, op de plekken waar die nu al wordt gevoeld.

De nieuwe co-directeuren zien de oplossing in verbinding: in hun leiderschap, binnen de organisatie en daarbuiten. ‘Onze missie is een eerlijke wereld voor iedereen,’ zegt Irene. ‘Wij geloven dat allianties daar aan kunnen bijdragen. Juist ook met organisaties die een net ander profiel hebben, maar waarmee we die verbinding vinden in innovaties en oplossingen.’

Merijn vult aan: ‘Je kijkt dan misschien niet allemaal op dezelfde manier naar een probleem, maar je brengt allemaal iets mee vanuit je eigen visie en expertise, net zoals bij ons co-directeurschap. Soms is het even zoeken hoe je dat samenbrengt, maar uiteindelijk ligt daar vaak wel de oplossing voor de complexere problemen van deze wereld.’


Fotocredits: Jasper Kasbergen