Nu 2023 net begonnen is, blikken we graag samen met je terug op het afgelopen jaar. En wat een jaar was het! Dankzij jullie trouwe betrokkenheid en steun konden onze changemakers zich blijven inzetten voor een eerlijke wereld en blijvende verandering teweegbrengen. Zo kregen miljoenen mensen toegang tot goede gezondheid, gedegen onderwijs en een inkomen waarmee ze zichzelf en hun gezin konden onderhouden. Hieronder blikken we met je terug op de afgelopen 12 maanden.

English version

Januari

In december 2021 werden miljoenen mensen op de Filipijnen getroffen door sypertyfoon Rai. Huizen, drinkwatervoorzieningen en landbouwgrond waren vernietigd. Mede dankzij de donaties die binnen kwamen na onze noodoproep, konden onze lokale vrijwilligers zowel direct als gedurende 2022 hulp bieden in hun eigen gemeenschap. Zij zijn de voorafgaande jaren getraind om in actie te komen bij rampen. Deze changemakers verspreidden tentzeilen, voedsel, drinkwatersystemen en zaden voor het herstel van de landbouw. Ook hebben zij psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en vrouwen geboden. Naast noodhulp helpen ze hun dorpsgenoten om er op de lange termijn weer bovenop te komen, door hen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

Filipijnen noodhulp na supertyfoon RaiLokale changemakers op de Filipijnen bieden hulp in hun eigen gemeenschap.

Februari

Het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ stelt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben op passende zorg en onderwijs. In februari vond de Global Disability Summit plaats. Tijdens deze conferentie hebben landen wereldwijd nieuwe afspraken gemaakt, die de positie van mensen met een beperking wereldwijd moeten verbeteren. Ook binnen VSO maken we ons hard voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Zo zette changemaker Dennis Bwire zich in voor inclusief onderwijs in Rwanda. Hij blikt terug op 2022:

“Als vrijwilliger bij VSO’s Building Learning Foundations project, heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met leraren en leerlingen. Hierdoor begrijp ik hun behoeften en kan ik hun goed ondersteunen. Een groot succes binnen mijn werk het afgelopen jaar, is dat ik leerkrachten heb kunnen helpen in hoe ze hun onderwijs inclusief kunnen maken voor kinderen met een beperking.”

Dennis Bwire is vrijwilliger bij VSO's Building Learning Foundations programma in RwandaDennis Bwire zet zich in voor inclusief onderwijs in Rwanda. 

Maart

Met onze Volunteering for Development aanpak brengen we verschillende perspectieven en ervaringen samen. Door ‘blended volunteering’ – waarbij gemengde teams van nationale, internationale en community vrijwilligers samenkomen – ontstaan nieuwe inzichten en ideeën op bij de aanpak van complexe problemen. De toegevoegde waarde van onze aanpak is ook terug te zien in het onderzoek ‘Volunteering Together: Blending knowledge and skills for development’, dat in maart 2022 gepubliceerd is.

April

Op 7 april was het Wereldgezondheidsdag. Op deze en op elke andere dag in 2022 werkten onze changemakers intensief samen met partners en lokale gemeenschappen om de gezondheidszorg beter en toegankelijker te maken voor de meest kwetsbare gemeenschappen. Bijvoorbeeld binnen ons programma Make Way. Wist je dat we binnen dit programma al met 47 lokale partnerorganisaties samenwerken? Zo zorgen we ervoor dat iedereen – ook achtergestelde groepen – weet wat zijn of haar rechten zijn op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Deze rechten maken het mogelijk voor mensen om geïnformeerde keuzes te maken over relaties, hun lichaam, gezinsplanning, seksualiteit en hun welzijn. We trainen organisaties en hun jongerenvertegenwoordigers en brengen ze samen in een netwerk. Zo bundelen we krachten om te strijden voor beter beleid, en daarmee toegang tot de juiste zorg voor iedereen. Klik hier voor meer informatie over Make Way.

Mei

Eind mei viel de 20ste editie van Changemakers magazine op de mat bij onze supporters, met onder andere het verhaal van Izna uit Nepal. In haar verhaal lees je hoe onze changemakers ervoor zorgen dat ook meisjes met een beperking het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Om meer meisjes te kunnen bereiken vroegen we de hulp van onze supporters. Mede dankzij hun steun hebben onze changemakers de levens van meer dan 2.500 meisjes in de Terai regio kunnen veranderen. Onze changemakers steunden de meisjes in VSO’s inhaalcentra en thuis, om de vaardigheden en het vertrouwen te ontwikkelen om weer naar school te gaan. Zodat zij hun potentieel kunnen verwezenlijken en hun toekomst zelf kunnen vormgeven. Lees hier Izna’s verhaal terug.

IznaDankzij het ENGAGE project kunnen meisjes met een beperking, zoals Izna, weer naar school.

Juni

Wat betekent de beleidsnota van minister Schreinemachers voor buitenlandse handel en internationale ontwikkelingssamenwerking? Over die vraag bogen we ons donderdag 30 juni samen met beleidsmedewerkers, onderzoekers en politici in een stampvolle zaal bij Beeld en Geluid in Den Haag. In het debat over de beleidsnota werd de rol van het maatschappelijk middenveld benadrukt als essentieel om de ontwikkelingsdoelen te betereiken. Daarnaast werd het belang van jongeren betrekken tijdens het formuleren, implementeren en leren over beleid benadrukt en werd het belang van inclusie naar voren gebracht. Je kunt alleen duurzaam ontwikkelen als iedereen mee kan doen. Klik hier voor een terugblik.

Debat beleidsnota BHOSDebat beleidsnota ontwikkelingssamenwerking

Juli

In juli nam Wezzie Chimwala, onze Monitoring en Evaluatiemanager, deel aan het United Nations High-Level Polical Forum in New York. Aan de hand van voorbeelden van VSO’s werk in Malawi, besprak ze hoe we kunnen zorgen dat ook de meest achtergestelde gemeenschappen toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs:

“We zien leerlingen met een beperking die nu toegang hebben tot leermiddelen in ons land. We zien leraren die nu zelfverzekerd met hun leerlingen kunnen communiceren, dankzij de steun van vrijwilligers.”

Augustus

Jongeren worden hard geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Maar als er wordt gesproken over oplossingen, zitten jongeren slechts zelden aan tafel. Terwijl jongeren vaak zélf het beste weten wat er nodig is in hun gemeenschap. Bij VSO werken we aan het versterken van zelfvertrouwen, lobby bij de overheid en ‘empowerment’ van jongeren zodat ze kunnen opkomen voor hun rechten. Bijvoorbeeld tijdens de Africa Climate Week, waar enkele van onze youth champions, waaronder Fridah Okomo, VSO en jongeren vertegenwoordigden. Zij deelde hier de prioriteiten, oplossingen en belangrijkste eisen van jongeren aan Afrikaanse regeringsleiders.

September

September stond in het teken van intersectionaliteit, ofwel de combinatie van factoren en kenmerken die iemands identiteit en kwetsbaarheid voor onder andere onderdrukking en discriminatie bepalen. Tijdens het Partos Innovatiefestival presenteerden we, namens het strategisch partnerschap Make Way, intersectionaliteit als innovatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking, waarmee je echt de kwetsbaarsten kunt bereiken. Tijdens de One Young World Summit in Manchester gingen we tijdens een interactieve workshop in op de toegevoegde waarde van intersectioneel feminist leiderschap voor ondernemingen. Wil je meer weten over intersectionaliteit? In dit artikel leggen we je dit denkkader en het belang ervan graag verder uit.

Workshop intersectional feminist leadershipWorkshop Intersectioneel feministisch leiderschap tijdens de One Young World Summit

Oktober

Ieder jaar op 7 oktober is het de Internationale Dag voor Fatsoenlijk werk. Een belangrijk thema waar we ons als VSO sterk voor maken. Met het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) willen we samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Palladium en Randstad binnen vijf jaar 200.000 jongeren – van wie minimaal de helft vrouwen – in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel/West-Afrika en de Hoorn van Afrika aan een fatsoenlijke baan helpen. In het afgelopen jaar hebben alleen in Oeganda al 2087 jongeren werk gevonden! Jongerenparticipatie staat binnen het CFYE centraal. Wat verstaan zij zelf onder fatsoenlijk werk? Je leest er hier meer over.

November

November stond in het teken van conferenties. COP27, de International Conference on Family Planning (IFCP) en de Global Campaign for Education Summit boden onze changemakers een platform om verhalen te delen over hun inspirerende werk, maar ook om de wereld bewust te maken van de urgentste problemen die ons treffen.

Tijdens de IFCP sprak Brown Niyonsaba hoe zij zorgt dat doven in Rwanda toegang hebben tot informatie en diensten met betrekking tot hun seksuele en reproductieve gezondheid. Zij kreeg zelfs een prestigieuze prijs voor haar vrijwilligerswerk.

December

Het is misschien wel de grootste uitdaging voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika: werkgelegenheid creëren voor de steeds grotere groep jongeren die aan de slag wil. Vooral jonge vrouwen hebben weinig toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. Op 5 december brachten we, samen met Challenge Fund for Youth Employment partners Randstad en Palladium, een podcast uit over onze blended volunteering. Onderzoeker Inge Boudewijn, VSO expert Alok Rath, Joost van Engen van partnerorganisatie Healthy Entrepreneurs en vrijwilligers Rhona en Suzy vertellen je in deze podcast waarom deze werkwijze effectief bijdraagt aan het oplossen van dit enorme probleem van de jeugdwerkloosheid.

Bedankt!

Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers, supporters en partners die schouder aan schouder staan met gemeenschappen over de hele wereld en die van 2022 zo’n ongelooflijk jaar hebben gemaakt! We zijn benieuwd wat 2023 in petto heeft. Bedankt voor je voortdurende steun!