English version

Changemakers Rani Bala Kumari en Najbun Khatun zetten zich in voor onderwijs voor achtergestelde en gehandicapte meisjes in Dhobini, Nepal. Als ‘big sisters’ binnen het ENGAGE-project (Empowering a New Generation of Adolescent Girls with Education), begeleiden ze hun ‘little sisters’ als ze ergens tegenaan lopen, stimuleren ze hen om naar school te blijven gaan en leren ze hen hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen. Najbun: “Mijn little sister wilde net als andere kinderen naar school. Ik ben zo blij dat zij nu, ondanks dat ze in een rolstoel zit, naar school kan en gaat.”

Veel vrouwen en meisjes in Nepal hebben te maken met vooroordelen, waardoor ze niet naar school of werk gaan. Als ze ook nog eens tot een lagere kaste behoren of een beperking hebben, zijn de mogelijkheden vaak nog beperkter. Rani en Najbun maken de ouders van deze meisjes en de gemeenschap bewust van het belang van onderwijs, door met hen in gesprek te gaan. Ook begeleiden ze hun little sisters bij het leren. “Als big sister kan ik een rolmodel zijn voor andere meisjes. Ik kan de maatschappij laten zien dat meisjes gewoon kunnen leren en werken,” zegt Najbun.

“Mijn little sister is als mijn eigen zusje voor me. We delen alles met elkaar.”

– Najbun

Vertrouwen

Rani en Najbun zien hun little sisters bijna elke dag en hebben een sterke band met ze opgebouwd. “Mijn little sister is als mijn eigen zusje voor me. We delen alles met elkaar,” zegt Najbun. Rani: “Doordat we het vertrouwen van de meisjes hebben opgebouwd, kunnen we het met elkaar over allerlei kwesties hebben. Neem bijvoorbeeld kindhuwelijken. We hebben met elkaar afgesproken dat we niet gaan trouwen voor ons twintigste.”

Najbun

Big sister Najbun met haar little sisters

Leren en veranderen

Het ENGAGE-project heeft de big sisters zelf ook veel opgeleverd. Rani: “Ik wil graag docent worden. Als big sister doe ik nu al ervaring op in het lesgeven. Dit motiveert me om nog meer te leren.” Najbun: “Door in contact te staan met andere big sisters hebben we veel meer geleerd over de problematiek waar we zelf en andere meisjes en vrouwen in onze gemeenschap mee geconfronteerd worden en hoe we daar verandering in kunnen brengen.”


Credits
Geschreven door: VSO Nederland
Foto’s: VSO Nepal