19/09/2018
Nieuws

VSO bereikte het afgelopen jaar wereldwijd maar liefst 1.500.000 mensen

VSO heeft het afgelopen jaar met haar werk ruim 1,5 miljoen mensen in 24 landen bereikt. Dat staat in het net gepubliceerde jaarverslag over 2017/2018. Een resultaat waar we heel trots op zijn. Maar dat ons ook doet beseffen dat ons werk nog lang niet klaar is. Veel van die 1,5 miljoen mensen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de armste gebieden van de wereld. Daar zetten wij ons, vanuit het ‘Leave no-one behind’-principe, voor in. Op die plekken waar onze inzet het hardst nodig is.

Met het delen van kennis en vaardigheden hebben gedreven vakdeskundigen, samen met hun lokale collega’s, een blijvende verandering teweeg kunnen brengen op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk & inkomen. Terreinen die cruciaal zijn in de bestrijding van armoede.

Betere (toegang tot) gezondheidszorg voor ruim 900.000 mensen

Slechte gezondheid is zowel een oorzaak als een gevolg van armoede. Degenen die in armoede leven zijn vaak te ziek om te werken en hebben geen geld en toegang tot gezondheidszorg. Dit drijft mensen verder in armoede. Met verschillende gezondheidsprogramma’s hebben we in Afrika en Azië ruim 900.000 mensen kunnen helpen aan betere gezondheidszorg en, net zo belangrijk, betere toegang tot gezondheidsdiensten.

Vooral het welzijn van moeders en pasgeborenen staat hoog op de agenda. In het streekziekenhuis in Gulu, Oeganda, is bijvoorbeeld hard gewerkt aan de oprichting van een neonatale afdeling. Vakdeskundigen hebben wereldwijd vele verloskundigen, verpleegkundigen en artsen getraind en met resultaat. We zien een structurele verbetering in moeder- en kindzorg.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs

leder kind heeft recht op toegang tot goed onderwijs, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Het afgelopen jaar hebben we ruim 325.000 kinderen en jongvolwassenen met onze onderwijsprogramma’s bereikt. Niet alleen de kwaliteit van onderwijs is verbeterd, ook de toegang tot onderwijs. We trainen leraren, bieden ze nieuwe lesmethoden aan en zorgen voor goede lesmaterialen. Speciale aandacht in ons werk gaat uit naar meisjes, mensen met een handicap en minderheden, die vaak zijn uitgesloten van onderwijs. We halen kinderen met een handicap uit hun isolement en zorgen ervoor dat zij net als andere kinderen gewoon naar school kunnen.

Een toekomst voor boeren en werk voor jongeren

Veel boeren in ontwikkelingslanden moeten dagelijks hard werken voor een karig bestaan. VSO traint boeren, helpt ze aan betere materialen en zaden en zorgt ervoor dat ze toegang krijgen tot lokale markten. Zo kunnen zij hun inkomsten vergroten. Daarnaast richten we ons op werkgelegenheid en ondernemerschap voor jongeren. Vooral in Afrika komen elk jaar vele miljoenen jongeren op de arbeidsmarkt, maar de kans op het vinden van werk is klein. VSO werkt aan beroepsonderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en bereidt jongeren voor op een baan of een eigen bedrijf.

GA NAAR HET JAARVERSLAG 2017-2018