17/04/2019
Evenement

VSO & Randstad organiseren rondetafeldiscussie

De toekomst van werk is aan het veranderen: snelle verstedelijking, de opkomst van een groene economie en digitalisering zijn slechts enkele van de aanjagers van verandering in het werkgelegenheidslandschap. Maar welke kansen en bedreigingen zullen er uit deze trends voortvloeien, en welke invloed heeft dit op de werkgelegenheid voor jongeren in het bijzonder op het Afrikaanse continent?

VSO en Randstad brachten de overheid, de private sector, ngo’s en kennisinstellingen samen in een rondetafeldiscussie over de toekomst van het werk in Afrika, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Rondetafelgesprek

VSO en haar zakelijke partner Randstad organiseerden het evenement, gehost door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van het ministerie waren aanwezigen van de directoraten Duurzame Economische Ontwikkeling (DDE) en Sociale Ontwikkeling (DSO) en het gesprek werd gemodereerd door de adjunct-directeur van de NABC, Marina Diboma. Ook de Achmea Foundation, Philips, PUM en de Maastricht School of Management (MSM) deelden belangrijke opkomende trends en inzichten over de toekomst van werk. Zij bespraken strategieën om jongeren in landen met lage inkomens het beste voor te bereiden op werk en ondernemerschap. Afrikaanse jongeren uit Tanzania deelden ambities, uitdagingen en oplossingen via een korte videoboodschap.

Trends in de toekomst van het werk

Technologische vooruitgang en sociaaleconomische factoren zullen het werk in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden sterk beïnvloeden. VSO richt zich zowel op de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. We zorgen ervoor dat jongeren de juiste technische en zachte vaardigheden hebben en we ondersteunen kleine groeiende bedrijven om meer inkomsten en banen te creëren.

De gespecialiseerde vaardigheden en kennis in recruitment en HR-oplossingen van Randstad, de partner van VSO, zijn uiterst waardevol in het ondersteunen van mensen en organisaties om hun ware potentieel te realiseren.

VSO en Randstad

Dit jaar vieren Randstad en VSO 15 jaar partnerschap. Sinds de start van deze unieke samenwerking hebben 226 Randstad-medewerkers hun kennis en vaardigheden gedeeld en samen 180.000 uur vrijwilligerswerk geleverd (wat overeenkomt met 86 jaar werk!). Het partnerschap draagt ​​bij aan de ambitie van Randstad om het werk van 500 miljoen mensen in 2030 aan te pakken, gerelateerd aan het achtste duurzame ontwikkelingsdoel (SDG).

‘Het is een enorme uitdaging om werkgelegenheid te creëren voor jongeren in Afrika. We kunnen dit alleen doen samen met de best beschikbare kennis en toewijding van bedrijven, ngo’s en overheden. VSO ziet het partnerschap met Randstad als een strategisch pact om samen te werken aan het creëren van betere kansen voor jongeren in Afrika.’

– Erik Ackerman, Directeur VSO Nederland

VSO kan ook voor jouw organisatie een interessante partner zijn. Neem contact op met onze manager Partnerships Development, Florian Andriessen. Bel 06-22675905 of stuur een e-mail.