SRGR
02/06/2020
Nieuws

VSO zeer verheugd: vijf jaar strategisch partner van Buitenlandse Zaken

VSO is geselecteerd als partner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We gaan de komende vijf jaar samen met partners Wemos, Akina Mama wa Africa, Forum for African Women Educationalists, Liliane Fonds en The Circle of Concerned African Women Theologians werken aan het ondersteunen van gemarginaliseerde groepen om voor hun seksuele en reproductieve rechten op te komen.

“VSO werkt al vele jaren aan een eerlijke wereld voor iedereen. Een wereld waarin niemand achterblijft. Het nieuwe partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt VSO in staat om dit werk in Afrika de komende 5 jaar uit te breiden. Daar zijn wij ongelofelijk blij mee”.
– Erik Ackerman, directeur VSO

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn van belangrijke betekenis om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Er zijn nog steeds veel mensen die achtergesteld worden op basis van hun identiteit of groep waartoe ze behoren. Mensen die meerdere identiteiten hebben – onder meer mensen met een handicap, mensen met HIV, sekswerkers en de LGBTQI- gemeenschap – worden extra benadeeld. Ze hebben veel vaker te maken met discriminatie en mensenrechtenschendingen. Dit belemmert hen om voor hun SRGR op te komen.

Als Intersectionality Consortium zullen we onze krachten bundelen en deze groepen hierbij ondersteunen. We werken aan een programma waarbij inclusiviteit en intersectionaliteit* centraal staan. Dit houdt in dat iedereen mee kan en mag doen en waarbij mensen met meerdere identiteiten centraal staan.

We gaan maatschappelijke organisaties ondersteunen de belangenbehartiging van deze groepen te versterken. Daarbij pleiten we ervoor dat kwetsbare groepen meer maatschappelijke ruimte krijgen om hun stem te laten horen. Dat is belangrijk, omdat er tot nu toe te weinig naar de behoeften en rechten van deze groepen is geluisterd.

We richten ons op landen waar we kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het werken met jongeren en gemarginaliseerde groepen: Ethiopië, Ghana, Kenia, Nigeria, Rwanda, Oeganda en Zambia. Daar kunnen we de grootste impact realiseren.

Het partnerschap zal lopen van 2021 tot en met 2026 onder penvoerderschap van Wemos.

 

Illustratie: Micky Dirkzwager

 

*Intersectionaliteit: wanneer een persoon tot meerdere achtergestelde groepen of identiteiten behoort, verergert en compliceert dit hun ervaringen met stigma, discriminatie en schendingen van de mensenrechten, die allemaal grote belemmeringen blijken te zijn voor het bereiken van SRGR.