Fridah Okomo
10/11/2022

“Wij moeten de generatie zijn die verandering eist”

In de serie ‘Ons jaar in verhalen’ gaan we in op de resultaten die je leest in ons jaarverslag 2021/2022. Zoals van het Challenge Fund voor Youth Employment, waarmee we 200.000 jongeren – waarvan minimaal 50% vrouwen – een betere toekomst willen bieden door initiatieven te steunen die investeren in banen voor jongeren in Afrika en het Midden-Oosten. Werk dat productief is en een stabiel inkomen biedt, met veilige werkomstandigheden, respect voor rechten en sociale bescherming. Daarbij vinden we het belangrijk om jongeren hier vanaf het begin af aan bij te betrekken. Het gaat immers om hun levensonderhoud, dromen en ambities.

Een van de youth champions die betrokken is bij het programma, is Fridah Okomo uit Kenia. Ze helpt om de ambities van Keniaanse jongeren centraal te stellen in projectontwerpen. Ze sprak op de Youth At Heart conferentie voor het Nederlandse Ministerie op de RewirEd Summit in Dubai, waar ze vertelde: “Als jongeren worden we vaak pas heel laat in het proces betrokken bij het programma. Binnen het Challenge Fund mocht ik samen met andere jongeren meepraten over het ontwerp, de implementatie, de monitoring en de evaluatie van het programma. Zo konden we onze ambities en behoeften kenbaar maken, in plaats van dat er aannames werden gedaan. Het is de sleutel van zinvolle betrokkenheid. Niet alleen wordt zo aan oplossingen gewerkt die aansluiten bij wat jongeren nodig hebben, maar ook versterkt het onze stem op elk niveau: regionaal, nationaal en internationaal. Het heeft mijn ogen geopend voor mogelijkheden die ik eerder over het hoofd zag. Mijn ambitie voor de youth champions en jongeren in het algemeen, is om de generatie te zijn die verandering eist en bewerkstelligt. Samen veranderen we structuren, beleid en creeëren we iets nieuws. Het is het begin van iets nieuws.”

Het Challenge Fund for Youth Employment

Het Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) is een vijf jaar durend programma, dat gesubsidieerd wordt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fonds wordt gemanaged door een consortium van partners: VSO, Palladium en Randstad. De eerste CFYE-programma’s zijn eind 2020 van start gegaan in Oeganda, gevolgd door Egypte en Nigeria (maart 2021), Jordanië, Soedan en Kenia (later in 2021). In 2022 zullen er ook CFYE’s programma’s van start gaan in Tunesië, Marokko, Algerije, Senegal, Mali, Ethiopië, Burkina Faso en Niger.